Genezende geheimen van Anatolië - boek (TR)

Genezende geheimen van Anatolië - boek (TR)

€6,53 €6,77
Tax included.


Product type:
Verkoper
 

Genezende geheimen van Anatolië; Het is samengesteld door İbrahim Adnan Saraçoğlu met als doel de genezende recepten, die we van onze voorouders hebben geërfd, aan grote massa's te bezorgen.
In dit boek kun je de schat aan planten vinden die onze voorouders op grote schaal gebruikten in Anatolische landen, maar die generaties lang niet naar de huidige tijd konden worden overgebracht. We weten dat er veel meer informatie is die ons niet is geleverd in Anatolië, dat een unieke rijkdom heeft. Onze gewaardeerde lezers die dit boek lezen, zullen zich ook veel genezingsrecepten herinneren die ze van hun voorouders hoorden. We willen er graag op wijzen dat u, door deze informatie bij te dragen, kunt deelnemen aan de volgende editie en kunt bijdragen aan de overdracht van deze informatie voor generaties.
Als u de suggesties in het boek leest, zult u getuige zijn van de rijkdom van Anatolische land opnieuw.
Geef nooit op met zoeken naar de wijsheid van zegening en jouw land.

Het is wettelijk niet toegestaan om informatie te geven over de voordelen van het product. U kunt door open bronnen bladeren voor meer informatie. Voor al uw vragen kunt u contact met ons opnemen via +31 6 245 287 84 of een e-mail sturen naar info@aylam.eu
Wij wensen u gezonde dagen…

Product Detail
Healing Secrets of Anatolia; It was compiled by İbrahim Adnan Saraçoğlu with the aim of delivering the healing recipes, which we inherited from our ancestors, to large masses.
In this book, you can find the treasure of plants that our ancestors used widely in Anatolian lands, but which could not be transferred to the present day for generations. We know that there is much more information that has not been delivered to us in Anatolia, which has a unique richness. Our esteemed readers who read this book will also remember many healing recipes that they heard from their ancestors. We would like to point out that by contributing this information, you can take part in the next edition and contribute to the transmission of this information for generations.
When you read the suggestions in the book, you will witness the richness of Anatolian lands once again.
Never give up searching for the wisdom of blessing and your land.

Other Information
It is not legally allowed to give information about the benefits of the product. You can browse open sources for more information. For all your questions, you can contact us at +31 6 245 287 84 or send an e-mail to info@aylam.eu
We wish you healthy days…