Hizmet şartları - Profsaracoglu.eu
Aradığınız ürünleri görmek için yazmaya başlayın.
 • Menu
 • Categories

Alışveriş sepeti

Kapat
Menü

Hizmet şartları

Madde 1 | Tanım

Bu Koşullarda/Şartlarda aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

Değerlendirme süresi: tüketicinin cayma hakkını uygulayabileceği terimdir.

Tüketici: Bir şirket veya meslek adına işlem yapmayan ve girişimci ile mesafeli bir anlaşmaya varan gerçek kişidir.

Gün: takvim günü

Uzunluk işlemi: teslimat yükümlülüğü ve satın alma nın bir süreye yayıltıldığı bir dizi ürün ve hizmetle ilgili bir mesafe anlaşması.

Dayanıklı Orta: Alıcının veya girişimcinin kendilerine kişisel olarak hitap eden bilgileri, bilgilerin amacına uygun bir süre için gelecekteki referansa erişebilecek şekilde saklamasını sağlayan ve depolanan bilgilerin değişmeden çoğaltılmasını sağlayan herhangi bir araçtır.

Cayma Hakkı: Tüketicinin mesafe li sözleşmeyi değerlendirme süresi içinde feshetme imkanı.

Girişimci: tüketicilere mesafeli ürünler sunan gerçek kişi veya kuruluş.

Mesafeli Anlaşma: bir veya daha fazla uzak iletişim tekniği ni kullanarak bir anlaşmanın kapatılması da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetlerin uzaktan satış kurumsal organize sistemine dayalı bir anlaşma.

Uzak İletişim Tekniği: tüketici ve girişimci olmadan bir anlaşmayı kapatmak için kullanılabilecek bir araç aynı yerde ve aynı anda bir araya geldi.

Madde 2 | Kurumsal Kimlik/Girişimci

Kozmetik - Gıda Takviyeleri / Aylam;

Waddenweg 69, 2134 XL Hoofddorp, Hollanda;

Telefon Numarası: 09.00 - 17.00 +31 6 24528784

E-posta: info@aylam.eu

Ticaret Odası numarası: 71092633

KDV kimlik numarası: NL169039237B01

Girişimcinin faaliyeti ilgili bir lisans sistemine gönderilirse: denetim makamının verileri.

Girişimci düzenlenmiş bir meslek peşinde ise:

Girişimcinin üyesi olduğu meslek birliği:

Meslek, AB veya bu mesleğin atandığı Avrupa Ekonomik alanı nın konumu:

Hollanda'da geçerli olan mesleki kurallara ve bu mesleki kuralların nerede ve ne kadar erişilebilir olduğuna verilen talimatlara atıfta bulunarak.

Madde 3 | Alaka

Bu genel koşullar/koşullar, girişimcinin herhangi bir teklifi ve girişimci ile tüketici arasındaki her kesin mesafe anlaşması için geçerlidir.

Mesafeli anlaşma tamamlanmadan önce, genel şartlar/şartlar metni tüketicinin kullanımına sunulmuştur. Mesafeli anlaşma yapılmadan önce, genel şartların/şartların girişimcide görülebileceği ve tüketicinin talebi üzerine bu genel şartların/şartların ilave ücret alınmaksızın en kısa sürede tüketiciye gönderilecek olması makul bir şekilde mümkün değilse.

Mesafe li sözleşmenin elektronik ortamda, bir önceki maddeye bakılmaksızın ve mesafeli sözleşme nin sonuçlanmadan önce elektronik ortamda yapılması halinde, genel şartlar/şartlar metni, metin eserin basit bir şekilde dayanıklı bir ortamda kaydedilebilecek şekilde tüketiciye elektronik ortamda sunulabilir. Mesafeli anlaşma tamamlanmadan önce, tüketicinin genel

tüketicinin talebi üzerine bu şartların/şartların elektronik ortamda veya başka bir şekilde tüketiciye ekstra ücret alınmaksızın gönderilmesi.

Bu genel koşulların/şartların yanı sıra, belirli ürün ve hizmet koşullarının da geçerli olması durumunda, ikinci ve üçüncü madde mutatistir ve çelişkili koşullar/koşullar durumunda tüketici, tüketici için en uygun olan ilgili koşullara/şartlara itiraz edebilir.

Madde 4 | Teklif

Bir teklifin geçerliliği sınırlıysa veya başka özellikleri varsa, bu kesinlikle belirtilecektir.

Teklif, sunulan ürün ve hizmetlerin tam ve doğru bir açıklamasını içerir. Açıklama, uygun bir tüketicinin ürün/hizmetler hakkında değerlendirmesini sağlamak için yeterince ayrıntılıdır. Girişimci tarafından kullanılan görüntüler ürün ve hizmetlerin gerçek temsilleridir. Bariz hatalar ve hatalar girişimci bağlamaz.

Her teklif, tüketici tarafından kabul edildiğinde teklifle ilgili olan hak ve yükümlülüklerin tüketici için açık olduğu gibi bilgiler içerir. Özellikle bu endişeler:

fiyat dahil vergiler

teslimat olası maliyetleri

anlaşmanın nasıl sonuçlandırıldıği ve gerekli imzaların

cayma hakkının uygulanıp uygulanmayacağı

ödeme yöntemi, teslim ve sözleşmenin performansı

teklifi kabul etmek için son tarih veya girişimcinin fiyatı garanti ettiği süre

uzaktan iletişim için teknolojinin kullanımı için maliyetler iletişim için normal ücret başka bir zeminde hesaplanırsa mesafe iletişim için oranı düzeyi

sonuçlandıktan sonra anlaşma arşivlenir ve eğer öyleyse nasıl tüketici için danışın

tüketicinin, sözleşmeyi sonuçlandırmadan önce, kontrol edilebisve gerekirse de anlaşma kapsamında hem tarafindan sağlanan bilgileri geri

anlaşma için Felemenkçe de dahil olmak üzere diğer diller

girişimcinin tabi olduğu davranış kuralları ve tüketicinin davranış kurallarına elektronik olarak nasıl danışabileceği; Ve

uzunluk işlemi durumunda mesafe anlaşmasının minimum süresi.

Madde 5 | Anlaşma

Sözleşme, tüketicinin teklifi kabul etmesi ve şartları yerine getirmesi halinde, 4 üncü paragraftaki hükümlere tabi olarak kesinleşir.

Tüketici teklifi elektronik olarak kabul etmişse, girişimci teklifin kabul edildiğini elektronik olarak hemen onaylar. Girişimci kabulü onaylamadığı sürece, tüketici anlaşmayı feshedebilir.

Anlaşma elektronik ortamda yapılırsa, girişimci elektronik veri aktarımını korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alacak ve güvenli bir web ortamı sağlayacaktır. Tüketici elektronik ödeme yapabilirse, girişimci gerekli güvenlik önlemlerine uyacaktır.

Girişimci, tüketicinin ödeme yükümlülüklerini yerine getirip yerine getiremese, yasal çerçeve içinde bildirimde bulunabilir veya kontrol edebilir ve aynı zamanda sağlam mesafe anlaşmasını sonuçlandırmak için gerekli olan tüm önemli olguları ve faktörleri kontrol edebilir. Eğer girişimci araştırmaya dayalı, anlaşmayı sonuçlandırmamak için iyi nedenleri varsa, o zaman motive etme ve bir sipariş/ istek reddetme hakkına sahiptir ya da teklifin yürütülmesi için özel koşullar bağlayabilirsiniz.

Girişimci,

ürün veya hizmetlerle birlikte, tüketicinin verileri dayanıklı bir ortamda erişilebilir bir şekilde saklayabileceği şekilde veya yazarak göndermek:
 • Tüketicinin şikayette bulunabilmek için şirketin adresi
 • Tüketicinin cayma hakkını nasıl uygulayabileceği ve cayma hakkının hariç tutulmasıyla ilgili açık bir gösterge.
 • Satış sonrası garantiler ve hizmetler hakkında bilgi
 • Madde 4 paragraf 3 girişimci zaten anlaşmanın yürütülmesinden önce bu bilgileri gönderdi sürece.
 • Anlaşmanın bir yıl veya daha uzun bir süreye sahip olması veya belirsiz bir süresi varsa sözleşmenin feshi için gerekli şartlar.

Uzunluk işlemi durumunda önceki madde e. sadece ilk teslimat için geçerlidir.

Madde 6 | Cayma Hakkı

Ürünlerin teslimi:

Tüketici, ürünleri satın aldıktan sonra 14 gün boyunca herhangi bir neden vermeden anlaşmayı feshetme imkanına sahiptir. Bekleme süresi, tüketicinin ürünü veya girişimcitarafından önceden belirlenmiş bir temsilciyi aldıktan sonraki gün başlar.

Soğutma süresi boyunca tüketici ürünü ve paketi dikkatli bir şekilde ele ayacaktır. Ürünü ambalajını boşaltacak veya sadece bu ölçüde kullanacaktır. Eğer cayma hakkını uygulamak isterse, ürünü tüm aksesuarlarla birlikte ve -mümkünse- orijinal koşullandırma ve ambalajı ile girişimciye, girişimcinin makul ve net talimatlarıdoğrultusunda iade edecektir.

Hizmetlerin Sağlanması:

Hizmet inden sonra tüketici, sözleşmenin yürürlüğe girdiği gün itibaren en az 14 gün içinde gerekçe belirtilmeden sözleşmeyi feshetme imkanına sahiptir.

Cayma hakkını yerine getirebilmek için, tüketicinin teklifte veya son olarak hizmetin yerine getirilmesinde girişimci tarafından verilen makul ve net talimatlara uyması gerekir.

Madde 7 | Para Çekme Maliyetleri

Tüketici cayma hakkını uygularsa, ürünü iade masraflarından fazlasını ödemek zorunda kalacaktır.

Tüketici bir ödeme yapmışsa, girişimci bu tutarı en kısa sürede ancak en geç 14 gün içinde geri ödeyecektir.

Madde 8 | Muafiyet Hakkı

Girişimci, paragraf 2 ve 3'te öngörüldüğü şekilde tüketicinin cayma hakkını hariç tutabilir. Cayma hakkının hariç tutulması, ancak girişimcinin anlaşmanın imzalanmasından en az zamanında önce açıkça belirtmiş olması halinde geçerlidir.

Cayma hakkının hariç tutulması sadece aşağıdaki ürünler için mümkündür:

 • Tüketicinin özelliklerine göre girişimci tarafından kurulan
 • Doğada açıkça kişisel olduklarını.
 • Doğaları nedeniyle iade edilemeyen
 • Bu çabuk bozulabilir ya da yaşlanabilir.
 • Kimin fiyatı finansal piyasada ki girişimcinin hiçbir etkisi olmayan dalgalanmaya bağlı
 • Bireysel gazete ve dergiler
 • Için
ses ve video kayıtları ve tüketici mühür kırık olan bilgisayar yazılımı.

Cayma hakkının hariç tutulması ancak aşağıdaki hizmetler için mümkündür:

 • Konaklama, ulaşım, restoranlar veya belirli bir tarihte veya belirli bir süre içinde boş vakit geçirmek için ilgili.
 • Değerlendirme süresi dolmadan tüketicinin açık rızası ile teslimatı başlamış.
 • Bahis ve piyangoile ilgili

Madde 9 | Fiyatlandırma

Teklifte belirtilen geçerlilik süresi boyunca, sunulan ürün ve hizmetlerin fiyatları, değişen KDV oranları nedeniyle fiyat değişiklikleri için yükseltilmeyecektir.

Bir önceki paragrafa bakılmaksızın girişimci, bu fiyatlar finansal piyasada dalgalanmalara maruz kaldığında ve girişimcinin hiçbir etkisi olmadığı durumlarda değişken fiyatlarla ürün ve hizmetler sunabilir. Bu esaretin dalgalanmalara ve bahsi geçen fiyatların hedef fiyatlar olması teklifle birlikte belirtilecektir.

Fiyat artışlarına, sözleşmenin imzalanmasından sonraki 3 ay içinde, ancak yasal düzenlemeler veya hükümler çerçevesinde izin verilir.

Fiyat artışları, anlaşmanın imzalanmasından sonraki 3 ay dan itibaren, ancak girişimcinin öngördüğü ve aşağıdaki

 • Bunlar yasal düzenlemelerin veya hükümlerin sonucu; Veya
 • Tüketici, fiyat artışının yürürlüğe girmesinden itibaren sözleşmeyi feshetme yetkisine sahiptir.

Teklifte belirtilen fiyatlara KDV dahildir.

Madde 10 | Uygunluk ve Garantiler

Girişimci, ürün ve hizmetlerin sözleşmeye uygun şekilde ölçülmesini, teklifte belirtilen özelliklerin sağlanmasını, makul gereksinimleri, sağlamlığı ve yararlılığı sağlamasını ve kuruluş tarihinde mevcut yasal hükümleri ve/veya devlet düzenlemelerini sağlamasını sağlar. Kabul edilirse girişimci de ürünün normal kullanım dışında uygun olmasını sağlar.

Girişimci, üretici veya ithalatçı tarafından sağlanan bir garanti, sözleşme kapsamındaki tüketicinin girişimciye karşı öne sürebileceği hak ve talepleri değiştirmek için hiçbir şey yapmaz.

Madde 11 | Teslimat ve Yürütme

Girişimci, ürün siparişlerinin kabul ve uygulanmasını ve hizmet başvurularını değerlendirirken azami özen gösterecektir.

Tüketici tarafından girişimciye bilinen adres teslim yeri olarak kabul edilir.

Genel şartların/şartların 4 üncü maddesinde belirtilenler dikkate alınarak, müteselsilen, daha uzun bir süre kararlaştırılmadığı sürece kabul edilen emirleri en geç 30 gün içinde süratle yerine getirecektir. Teslimat gecikirse veya teslimat kısmen yapılamazsa, tüketici siparişi verdikten en geç 30 gün sonra bu konuda bilgilendirilir. Bu durumda tüketici, başka bir maliyet olmaksızın sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir ve tazminat hakkına sahiptir.

Bir önceki fıkra uyarınca fesih halinde girişimci, tüketicinin en kısa sürede ancak fesihten sonra en geç 30 gün içinde ödediği tutarı geri öder.

Sipariş edilen bir ürünün teslimi imkansız gibi görünüyorsa, girişimci

ve yeni bir ürün kullanılabilir hale getirmek için. En azından teslimattan önce, yeni bir ürünün teslim edilip edilmeyeceğini açık ve anlaşılır bir şekilde belirtecektir. Geri çekilme hakkı, değiştirilen ürünler le ilgili olarak göz ardı edilemez. Olası bir iade sevkiyat maliyetleri girişimci pahasına gelir.

Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, ürün hasarı ve/veya ürün kaybı riski, tüketiciye teslim edilen ene kadar veya önceden belirlenmiş ve girişimciye açıkbir temsilci olan alakadar girişimciye aittir. Hasarlı bir ürün alırsanız, bunu üç gün içinde e-posta ile bildirmelisiniz. Bu e-postayı şu adrese gönderebilirsiniz: info@aylam.eu

Madde 12 | Uzunluk hareketleri: süre, sonlandırma ve uzatma

Sonlandır

Tüketici, belirsiz bir süre için girilmiş olan ve bir aydan fazla olmamak üzere geçerli fesih kurallarına uygun olarak ürünlerin (elektrik dahil) ve hizmetlerin düzenli olarak teslimini kapsayan bir sözleşmeyi istediği zaman feshedebilir.

Tüketici, belirli bir süre için yapılan ve belirli bir süre için yapılan bir sözleşmenin, bir aydan fazla olmamak üzere geçerli fesih bildirimine ilişkin olarak, belirli sürenin sonunda ürünlerin (elektrik dahil) veya hizmetin düzenli olarak teslimini veya hizmetini uzatır.

Tüketici, önceki fıkrada belirtilen sözleşmelerde şunları yapabilir:

her zaman belirli bir zamanda veya belirli bir süre içinde sona erdirmek için herhangi bir kısıtlama ile sona erdirmek

en azından onun tarafından girilen aynı şekilde sona erdirmek

her zaman girişimci kendisi için elde ettiği aynı bildirim ile sona erer.

Uzantısı

Belirli bir süre için girilen ve ürünlerin (elektrik dahil) veya hizmetlerin düzenli olarak teslimini kapsayan bir sözleşme, belirli bir süre için otomatik olarak uzatılamaz veya yenilenmeyebilir.

Bir önceki fıkraya bakılmaksızın, belirli bir süre için girilen ve günlük gazete, haftalık ve dergilerin düzenli olarak teslimini kapsayan bir anlaşma, belirli bir süre için otomatik olarak uzatılabilir. Tüketici bir ay bir bildirim ile uzatma süresi sonunda bu uzatılmış sözleşmeyi feshedebilir.

Belirli bir süre için girilen ve ürün ve hizmetlerin düzenli olarak teslimini kapsayan bir sözleşme, tüketicinin herhangi bir zamanda bir aydan fazla bir bildirim süresi ve sözleşmenin düzenli teslimata kadar uzatılması halinde üç ayı aşkın bir bildirim süresi ile sona ermesi halinde, ancak belirsiz bir süre için otomatik olarak uzatılabilir. , ama az ayda bir kez, günlük gazete, haftalık ve dergi.

Belirli bir süre için girilen ve günlük gazete, haftalık dergi ve dergilerin (deneme ve tanıtım aboneliği) düzenli olarak teslim edilmesine kadar uzanan bir sözleşme otomatik olarak uzatılmaz ve deneme veya giriş süresinin sonunda otomatik olarak sona erer.

Süre

Bir sözleşmenin bir yıldan uzun bir süreye sahip olması halinde, tüketici, kararlaştırılan sürenin bitiminden önce fesih karşı olmadığı sürece, bir yıldan fazla bir süre içinde, bir aydan fazla olmamak üzere bildirim süresine son verebilir.

Madde 13 | Ödeme

Aksi kararlaştırılmadıkça, ödenmesi gereken tutarların, 6 ncı maddeye atıfta bulunulan bekleme süresine girdikten sonra 7 gün içinde tüketici tarafından karşılanması gerekir, paragra

ph 1. Bir hizmet sunmak için bir anlaşma durumunda bekleme süresi tüketici nin sözleşmeonayı aldıktan sonra başlar.

Tüketicilere ürün satarken, genel şartlar ve koşullarda %50'den fazla bir ön ödeme öngörülmemelidir. Ön ödeme öngörüldüğünde, tüketici, öngörülen ödeme yapılmadan önce ilgili sipariş veya hizmetin (ler) yürütülmesine ilişkin herhangi bir hak iddia edemez.

Tüketici, ödeme detaylarındaki yanlışlıklar hakkında girişimciye bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

Tüketici tarafından temerrüde düşmesi durumunda girişimci, yasal kısıtlamalara tabi olarak, tüketiciye önceden bilinen makul maliyetleri talep etme hakkına sahiptir.

Madde 14 | Şikayet

Girişimci yeterince kamuya açık şikayet prosedürüne sahiptir ve bu şikayet prosedürüne göre şikayeti ele alabiliyor.

Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin şikayetler, tüketicinin kusurları gözlemledikten sonra girişimciye ibraz edilen makul süre içinde tam ve net bir şekilde açıklanmalıdır.

Girişimciye gönderilen şikayetler alındığı tarihten itibaren 14 gün içinde cevaplanacaktır. Bir şikayetin öngörülebilir daha uzun işlem süresi varsa, girişimci 14 gün içinde bir bildirim ve tüketicinin daha ayrıntılı bir yanıt alacağına dair bir göstergeye cevap verecektir.

Eğer bir şikayet karşılıklı anlaşma ile çözülemiyorsa, uyuşmazlık çözümüne tabi bir uyuşmazlık vardır.

Madde 15 | Anlaşmazlıkları

Hollanda yasaları sadece girişimci ve tüketici arasındaki anlaşmalar için geçerlidir, ancak bu genel koşullar/koşullar ile ilgilidir.

Anlaşmazlıklar durumunda tüketici Stichting WebwinkelKeur (WebwinkelKeur Vakfı) yaklaşım ve bu vakıf ücretsiz arabuluculuk olacaktır. Eğer her iki taraf da bir çözüme varamıyorsa, tüketici nin şikayetinin Stichting GeschilOnline tarafından ele alınmasına izin verme olasılığı vardır. (GeschilOnline.nl Vakfı) Bu vakfın hükmü bağlayıcıdır ve hem tüketici hem de girişimci bu bağlayıcı hükmü kabul edin.

Madde 16 | Ek ve Farklı Hükümler

Genel koşullara/şartlara göre ek veya farklı hükümler tüketicinin önyargısına aykırı olmayabilir ve tüketicinin bunları dayanıklı bir ortamda erişilebilir bir şekilde kaydedilebilecek şekilde yazılı olarak kaydedilmesi gerekir.

Scroll To Top

#title#

#price#
×