Healing Secrets of Anatolia - Book (TR)

Healing Secrets of Anatolia - Book (TR)

33,12 lei
Tax included.

Product type:
Vendor:
 

Healing Secrets of Anatolia; It was compiled by İbrahim Adnan Saraçoğlu with the aim of delivering the healing recipes, which we inherited from our ancestors, to large masses.

In this book, you can find the treasure of plants that our ancestors used widely in Anatolian lands, but which could not be transferred to the present day for generations. We know that there is much more information that has not been delivered to us in Anatolia, which has a unique richness. Our esteemed readers who read this book will also remember many healing recipes that they heard from their ancestors. We would like to point out that by contributing this information, you can take part in the next edition and contribute to the transmission of this information for generations.

When you read the suggestions in the book, you will witness the richness of Anatolian lands once again.

Never give up searching for the wisdom of blessing and your land.

It is not legally allowed to give information about the benefits of the product. You can browse open sources for more information. For all your questions, you can contact us at +31 6 245 287 84 or send an e-mail to info@aylam.eu.,We wish you healthy days…

Anadolu'nun Şifalı Sırları

Anadolu'nun Şifalı Sırları; Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu tarafından, atalarımızdan bizlere miras kalmış, şifalı reçeteleri geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla derlenmiştir.

Anadolu topraklarında, atalarımızın yaygın olarak kullandığı ancak nesiller boyunca günümüze aktarılamayan, unutulmaya yüz tutmuş bitki hazinesini bu kitapta bulabilirsiniz. Bizlere ulaştırılmamış daha nice bilgilerin eşsiz zenginliğe sahip Anadolu topraklarında var olduğunu biliyoruz. Bu kitabı okuyan değerli okuyucularımız da atalarından duyduğu birçok şifalı reçeteyi hatırlayacaklardır. Bu bilgilere katkıda bulunarak bir sonraki baskıda yer alabileceğinizi ve bu bilgilerin nesiller boyunca aktarılmasına katkı sağlayabileceğinizi belirtmek isteriz.

Kitapta yer alan önerileri okuduğunuzda Anadolu topraklarının zenginliğine bir kez daha şahit olacaksınız.

Nimetin hikmetini araştırmaktan ve topraklarınızdan asla vazgeçmeyin.